Zasady współpracy ze sprzedawcami

JAK TO DZIAŁA?

 • Pielooszki.pl jest serwisem sprzedażowym marketplace pośredniczącym między Kupującymi (w tym konsumentami) a Sprzedającymi wyrobów służących do pieluchowania dzieci.
 • Dołączenie i udział w platformie jest bezpłatny. Administrator pobiera wyłącznie ustaloną prowizję od sprzedaży.
 • Prowizja wynosi 10% od wartości Towarów brutto (bez wysyłki).
 • W przypadku brania udziału w Akcji promocyjnej organizowanej przez Administratora Prowizja może ulec pomniejszeniu na warunkach Akcji promocyjnej, jej wysokość nie zmienia się natomiast w przypadku promocji własnych Sprzedawcy.
 • Po stronie Administratora leży promocja oferty sprzedawcy oraz serwisu w mediach internetowych i tradycyjnych.

JAK DOŁĄCZYĆ

 • Aby dołączyć do grona Sprzedawców na platformie pielooszki.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie w zakładce O NAS
 • Po otrzymaniu formularza administrator sklepu zatwierdza profil Sprzedawcy.
 • Sprzedawca otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą regulamin i zasady współpracy, a także link aktywacyjny konta.
 • Kliknięcie w link aktywacyjny jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zasad współpracy.
 • Sprzedawca otrzymuje dostęp do panelu sprzedawcy, w którym może uzupełnić pozostałe dane niezbędne do sprzedaży produktów oraz publikować swoje produkty.
 • Ulotki i materiały, które będą dołączane do paczek z zamówieniami zostaną przekazane Sprzedawcy przesyłką kurierską

ZAMÓWIENIA I DZIAŁANIA W SERWISIE

 • Zdjęcia produktów powinny być wykonane profesjonalnie, najlepiej na białym tle i w ujęciach z kilku stron. Mile widziane są też zdjęcia na modelu.  Dodanie jak najwięcej zdjęć, zwłaszcza na modelu, zwiększa znacząco sprzedaż produktu.
 • Cena produktów powinna być taka sama jak cena proponowana we własnym sklepie. Dotyczy to tak samo cen i akcji promocyjnych.
 • Jeżeli ceny Towarów, w sklepie własnym Sprzedawcy będą się znacznie różnić od tych proponowanych w Serwisie, Administrator wezwie Sprzedawcę do zmiany oferty.
 • Sprzedawca powinien na bieżąco uzupełniać dostępną ilość produktów w swoim profilu, aby nie wystąpił brak towaru w momencie opłacenia zamówienia przez Klienta.
 • W przypadku Towaru „na zamówienie” w opisie produktu powinna się znaleźć informacja o przewidywanym czasie dostawy oraz informacja o braku możliwości odstąpienia od umowy w przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do selekcji zamieszczonych produktów lub ich zdjęć w serwisie pielooszki.pl
 • Otrzymane zamówienie pojawia się w panelu sprzedawcy w zakładce „ORDERS”
 • Sprzedawca powinien w ciągu 24 godzin potwierdzić otrzymanie zamówienia dodając notatkę do zamówienia o treści „PRZYJĘTO DO REALIZACJI” lub „GOTOWE DO WYSYŁKI”, jeśli produkty są dostępne od ręki.
 • W przypadku produktów na zamówienie prosimy o dodanie do notatki przybliżonego czasu realizacji zamówienia
 • Po dodaniu notatki „GOTOWE DO WYSYŁKI” Administrator generuje etykietę do wysyłki
 • Etykieta wysyłana jest na adres mailowy Sprzedawcy.
 • Etykietę należy nakleić na paczkę i wysłać przesyłkę.
 • Po wysłaniu paczki należy zmienić status zamówienia na „Mark Fulfilled”
 • Po upłynięciu 14 dniu od dostarczenia przesyłki, w przypadku, gdy nie ma zwrotu, można uznać zamówienie na zakończone i gotowe do rozliczenia.
 • Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy/ zwróci towar Sprzedawca winien przesłać dokument potwierdzający zwrot/odstąpienie, aby Administrator mógł zwrócić pieniądze Kupującemu
 • Jeżeli Kupujący prześle dokumenty dotyczące zwrotu/reklamacji/odstąpienia do Administratora, Administrator niezwłocznie przesyła je Sprzedającemu
 • Jeżeli Towar został zwrócony w stanie niezmienionym prosimy o wpisanie w notatkach „Zwrot uznany”.
 • Po tym wpisie Administrator zwraca pieniądze Klientowi. Prowizja nie nalicza się.
 • W przypadku niezgodności towaru z umową, prosimy o kontakt z Administratorem.
 • W przypadku reklamacji kontaktujemy się ze Sprzedającym i każdą sytuację rozpatrujemy indywidualnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PŁATNOŚCI

 • Serwis umożliwia dokonywania bezpiecznych płatności poprzez bramki

przelewy24 i Tpay, które umożliwiają różne formy płatności. (np. BLIK, Przelew bankowy, Płatności odroczone, Płatności ratalne)

WYSYŁKA

 • Serwis oferuje kupującemu wiele możliwości wysyłki zamówienia w atrakcyjnych cenach.
 • W opakowaniu powinny znaleźć się nasza ulotka z instrukcją zwrotu oraz  materiały promocyjne.
 • Po stronie Sprzedawcy jest wydrukowanie etykiety przesyłki i wydrukowania listu przewozowego wraz z protokołem przekazania przesyłki. List przewozowy należy nakleić na przesyłkę.
 • Do każdej paczki musi być dołączony dowód zakupu od sprzedawcy na kwotę widniejąca w zamówieniu w panelu sprzedawcy ( koszt produktu + transport).
 • Zamówienia powinny być zaakceptowane w ciągu 24h i przygotowane do wysyłki w podanym przez sprzedawcę w opisie produktu czasie dostawy. Preferencyjny i zalecany przez nas czas dostawy to 1-3 dni robocze, chyba, że specyfika produktu wymaga wykonania produktu na zamówienie i zostało to zawarte w opisie produktu.
 • W przypadku powtarzającego się więcej niż 3 razy braku towaru lub braku wysyłki w podanym czasie po opłaceniu zakupu przez klienta, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Sprzedawcy
 • Prosimy na bieżąco aktualizować dostępne ilości produktów oraz tymczasowe promocje cenowe.
 • Sprzedawcy terminowo wypełniający swoje zobowiązania, będą dodatkowo promowani.

ROZLICZENIA

 • Zamówienia z danego miesiąca kalendarzowego są rozliczane w kolejnym miesiącu. Najpóźniej do 15 dnia KOLEJNEGO miesiąca będzie wystawiona faktura za pośrednictwo od sprzedaży (prowizja) oraz faktura rekompensacyjna za koszty transportu (wystawione przez sprzedawcę na paragonie).
 • Płatność pomniejszona o prowizje Administratora jest przelewana na konto Sprzedawcy do 20-ego dnia kolejnego m-ca.
 • Za zamówienia niezrealizowane z tytułu odstąpienia od umowy przez kupującego prowizja nie jest naliczana.
 • Jeśli Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia prowizja nie zostanie zwrócona.
 • W przypadku gdy sprzedawca usunie konto rozliczenie następuje gdy sprzedawca zrealizuje wszystkie zamówienia. Rozliczenie nastąpi do 15 dnia kolejnego miesiąca a wypłata środków do 20-eg

PROMOCJE

 • Udział w akcji promocyjnej organizowanej przez Administratora wiąże się z upustem wysokości prowizji o połowę przewidzianego Akcją rabatu, chyba że regulamin akcji promocyjnej stanowi inaczej.
 • Akcja promocyjna Administratora obejmuje zmniejszenie ceny całego asortymentu własnego i Sprzedawców biorących udział w Akcji. Akcja promocyjna jest zapowiedziana wcześniej i uruchamiana zgodnie z harmonogramem. Sprzedawcy, którzy nie wyrazili chęci wzięcia w Akcji Administratora, mogą dołączyć w trakcie trwania akcji.
 • Sprzedawca może sam prowadzić akcje promocyjne. Możliwe jest utworzenie promocji dla każdego produktu. Wystarczy wprowadzić dane w informacji o cenie produktu.

NEWSLETTER

 • Serwis posiada funkcjonalność newsletter. Dzięki, której Klienci będą informowani o asortymencie sklepu.
 • Wiadomości do Subskrybentów wysyłane będą według zaplanowanego harmonogramu. W przypadku gdy w krótkim czasie dodanych będzie wiele nowych produktów i nie będziemy w stanie zamieścić ich wszystkich w newsletterze administrator wybierze produkty tych sprzedawców, z którymi współpraca przebiega wzorowo.

POMOC

 • Instrukcja obsługi panelu sprzedawcy zostanie wysłana mailowo po poprawnym założeniu konta.
 • W przypadków trudności z obsługą służymy pomocą. Na życzenie Sprzedawcy zorganizujemy wideokonferencję, na której wytłumaczymy działanie panelu sprzedawcy.